Thực hiện công bằng môi trường tại Việt Nam hiện nay – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

10/12/2021

Thế giới ngày nay, con người đang phải đối mặt với rất nhiều các mối đe dọa đến từ môi trường và ngược lại, các mối đe dọa đến môi trường có nguyên nhân từ chính các mối quan hệ xã hội của con người.

Thực hiện công bằng môi trường tại Việt Nam hiện nay – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Nguyễn Thị Lan Hương

Nxb Khoa học xã hội, 2020, 231 tr.

Số ISBN: 9786049964671

         

          Thế giới ngày nay, con người đang phải đối mặt với rất nhiều các mối đe dọa đến từ môi trường và ngược lại, các mối đe dọa đến môi trường có nguyên nhân từ chính các mối quan hệ xã hội của con người.

          Vấn đề công bằng môi trường luôn được đặc biệt chú trọng và được cân nhắc khi giải quyết bài toán của phát triển. Bởi, con người đang dần bị mất đi quyền được thụ hưởng những điều kiện sống mà tự nhiên đã cung cấp.

          Cuốn sách này ra đời với mong muốn góp phần làm rõ cơ sở lý luận về công bằng môi trường; đồng thời, phân tích thực trạng thực hiện công bằng môi trường tại Việt Nam, như: sự bất bình đẳng nghiêm trọng liên quan đến sử dụng tài nguyên thiên nhiên, sự mất cân bằng về quyền và nghĩa vụ trong lĩnh vực môi trường… Từ đó, tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện công bằng môi trường tại Việt Nam, như: Kết hợp hài hòa lợi ích của các nhóm xã hội, của thế hệ hiện tại với thế hệ tương lai, các nhóm giải pháp về kinh tế, kỹ thuật, thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, quản lý, điều hành, văn hóa, giáo dục…

         

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về công bằng môi trường

Chương 2: Thực trạng thực hiện công bằng môi trường tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra

Chương 3: Quan điểm định hướng và các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện công bằng môi trường tại Việt Nam


http://philosophy.vass.gov.vn/


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007