Thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay

23/09/2016

Tên sách: Thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nayTác giả: TS. Nguyễn Thị Lan Hương (Chủ biên)Nhà xuất bản Khoa học xã hội - 2016

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế

Chương 2: Thực trạng thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế ở Việt Nam từ khi Đổi mới đến nay (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân)

Chương 3: Một số quan điểm định hướng và giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế


Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007