Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay – Thực trạng và giải pháp

10/12/2021

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện dân chủ trong Đảng bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Đó là, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức được sự tất yếu phải tiến hành sự nghiệp đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy; Đảng luôn coi việc thực hiện tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản chỉ đạo xây dựng tổ chức, sinh hoạt và hoạt động; Đảng luôn yêu cầu giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; các cán bộ, đảng viên đã có bước trưởng thành về ý thức và trách nhiệm trong việc thực hiện dân chủ…

Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay – Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Đình Hòa

Nxb Khoa học xã hội, 2020, 194 tr.

Số ISBN: 9786043080902

         

          Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện dân chủ trong Đảng bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Đó là, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức được sự tất yếu phải tiến hành sự nghiệp đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy; Đảng luôn coi việc thực hiện tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản chỉ đạo xây dựng tổ chức, sinh hoạt và hoạt động; Đảng luôn yêu cầu giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; các cán bộ, đảng viên đã có bước trưởng thành về ý thức và trách nhiệm trong việc thực hiện dân chủ…

          Trong điều kiện một Đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền, việc thực hiện dân chủ trong Đảng càng trở nên cần thiết. Bởi, thực hiện dân chủ trong Đảng cho phép phát huy được trí tuệ, năng lực của các tổ chức, cán bộ và đảng viên để hình thành và tạo nên sức mạnh của Đảng, và cũng là tiền đề để thực hiện dân chủ trong xã hội. Tuy nhiên, việc thực hiện dân chủ trong Đảng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn.

          Cuốn sách Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay – Thực trạng và giải pháp ra đời nhằm góp phần luận giải một số vấn đề lý luận về thực hiện dân chủ trong trong Đảng, đánh giá thực trạng thực hiện dân chủ trong Đảng, từ đó, tác giả đưa ra một số nhóm giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện dân chủ trong Đảng ở Việt Nam hiện nay.

          Cuốn sách gồm 3 chương:

          Chương 1: Thực hiện dân chủ trong Đảng Cộng sản: Một số vấn đề lý luận

          Chương 2: Thực trạng thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta trong hơn 30 năm đổi mới

          Chương 3: Một số nhóm giải pháp nhằm thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay


http://philosophy.vass.gov.vn/


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007