Tư tưởng yêu nước Việt Nam thời kỳ phong kiến độc lập (938 – 1884)

10/12/2021

Muốn tìm một sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử tư tưởng Việt Nam từ thuở sơ khai dựng nước cho đến ngày nay thì phải tìm đến tư tưởng yêu nước. Đối với người Việt Nam, tư tưởng yêu nước là căn bản, là nền tảng, là điểm xuất phát của những tư tưởng khác.

 Tư tưởng yêu nước Việt Nam thời kỳ phong kiến độc lập (938 – 1884)

 Lê Thị Lan

 Nxb Khoa học xã hội, 2020, 338 tr.

 Số ISBN: 9786043082593

         

          Muốn tìm một sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử tư tưởng Việt Nam từ thuở sơ khai dựng nước cho đến ngày nay thì phải tìm đến tư tưởng yêu nước. Đối với người Việt Nam, tư tưởng yêu nước là căn bản, là nền tảng, là điểm xuất phát của những tư tưởng khác.

          Cuốn sách này cung cấp cho độc giả một số quan điểm phổ biến và căn bản về các vấn đề lý luận trong nghiên cứu lịch sử tư tưởng Việt Nam nói chung, tư tưởng yêu nước Việt Nam thời kỳ phong kiến độc lập nói riêng, như: quan niệm về tư tưởng yêu nước và phương pháp luận trong nghiên cứu tư tưởng yêu nước Việt Nam; đặc trưng và bản chất của tư tưởng yêu nước; các tiền đề cho sự hình thành và những nội dung cơ bản của tư tưởng yêu nước Việt Nam thời kỳ phong kiến độc lập… Qua đó, tác giả đưa ra những gợi mở để độc giả cùng suy ngẫm về việc phát huy và xây dựng một tư tưởng yêu nước hiện đại nhằm một mục tiêu muôn thuở: quốc gia Việt Nam “sánh vai các cường quốc năm châu” trong hòa bình, tự do, thịnh vượng.

         

Cuốn sách gồm 5 chương:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận trong nghiên cứu tư tưởng yêu nước Việt Nam thời kỳ phong kiến độc lập.

Chương 2: Cơ sở hình thành tư tưởng yêu nước Việt Nam thời kỳ phong kiến độc lập.

Chương 3: Nội dung tư tưởng yêu nước Việt Nam thời kỳ phong kiến độc lập.

Chương 4: Phương thức xây dựng, truyền bá tư tưởng yêu nước qua cơ chế giáo dục và khoa cử của các triều đại.

Chương 5: Giá trị, hạn chế và ý nghĩa của tư tưởng yêu nước phong kiến thời kỳ độc lập trong bối cảnh hiện nay.


http://philosophy.vass.gov.vn/


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007