Vấn đề con người trong triết học Trần Đức Thảo

10/12/2021

Trần Đức Thảo (1917 – 1993) được giới triết học châu Âu và thế giới, trong đó có Việt Nam đánh giá là một triết gia hàng đầu về hiện tượng học, người có tầm tri thức và năng lực sáng tạo ngang hàng các nhà hiện tượng học hiện đại.

Vấn đề con người trong triết học Trần Đức Thảo

Nguyễn Tuấn Anh

Nxb Khoa học xã hội, 2021, 234 tr.

Số ISBN: 9786043083637

         

          Trần Đức Thảo (1917 – 1993) được giới triết học châu Âu và thế giới, trong đó có Việt Nam đánh giá là một triết gia hàng đầu về hiện tượng học, người có tầm tri thức và năng lực sáng tạo ngang hàng các nhà hiện tượng học hiện đại.

          Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề con người trong triết học và xã hội, Trần Đức Thảo đã dành toàn bộ tâm huyết và trí tuệ tập trung nghiên cứu vấn đề con người, nhằm góp phần làm rõ những bí ẩn của vấn đề con người, bảo vệ và làm sâu sắc thêm tư tưởng về vấn đề con người trong triết học Mác; đồng thời, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển con người Việt Nam.

          Cuốn sách sẽ cung cấp thêm cho bạn đọc luận cứ khoa học cho ý tưởng, cách thức nghiên cứu về vấn đề con người, cũng như phương hướng giải phóng con người, phát huy mọi tiềm năng con người, xây dựng và phát triển con người theo bản chất, năng lực, tiềm năng và sứ mệnh của con người.

          Cuốn sách gồm 3 chương:

          Chương 1: Những tiền đề hình thành tư tưởng vấn đề con người trong triết học Trần Đức Thảo

          Chương 2: Những nội dung chủ yếu của vấn đề con người trong triết học Trần Đức Thảo

          Chương 3: Những thành công và hạn chế trong nghiên cứu vấn đề con người của Trần Đức Thảo


http://philosophy.vass.gov.vn/


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007