QC Shop
Phóng to ảnh (Bấm xem)

Một số vấn đề lý luận mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Đăng ngày 07-01-2015 05:20:12 AM - 890 Lượt xem Mã sản phẩm: CNXH1

Giá: 50 000 VND / 1 Cuốn

Cuốn sách không đề cập đến toàn bộ mọi vấn đề trong quan niệm về chủ nghĩa xã hội mà bàn đến một vài khía cạnh nhỏ như:
- 02 cách tiếp cận đặc trưng và cách tiếp cận bản chất của chủ nghĩa xã hội
- Vận dụng 2 cách tiếp cận đó trong thực tiễn xã hội Việt Nam

Địa điểm bán : Viện Triết học, 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng
Đang cập nhật
Sản phẩm này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250

Sản phẩm cùng loại

 

Bài mới nhất