Hỏi đáp về kinh tế chính trị học Mác – Lênin Hỏi đáp về kinh tế chính trị học Mác – Lênin
(21/06/2022)
Hỏi đáp về kinh tế chính trị học Mác – Lênin; Nguyễn Ngọc Hà; Nxb Khoa học xã hội, 2022, 203 tr.; Số ISBN: 9786043088588.
Một số vấn đề triết học trong khoa học tự nhiên Một số vấn đề triết học trong khoa học tự nhiên
(21/06/2022)
Một số vấn đề triết học trong khoa học tự nhiên; Nguyễn Ngọc Hà; Nxb Khoa học xã hội, 2022, 290 tr.; Số ISBN: 9786043640168.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ (Sách chuyên khảo) Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ (Sách chuyên khảo)
(17/05/2022)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ; Đỗ Kim Hoa; Nxb Khoa học xã hội, 2022, 199 tr.; Số ISBN: 9786043088403
Lê Quý Đôn và Jeong Yak Yong – Từ chú giải Kinh Thư  đến tư tưởng chính trị Lê Quý Đôn và Jeong Yak Yong – Từ chú giải Kinh Thư đến tư tưởng chính trị
(17/05/2022)
Lê Quý Đôn và Jeong Yak Yong – Từ chú giải Kinh Thư đến tư tưởng chính trị; Lương Mỹ Vân; Nxb Đại học Quốc gia, 2022, 379 tr.; Số ISBN: 9786043528268
Vấn đề con người trong triết học Trần Đức Thảo Vấn đề con người trong triết học Trần Đức Thảo
(10/12/2021)
Trần Đức Thảo (1917 – 1993) được giới triết học châu Âu và thế giới, trong đó có Việt Nam đánh giá là một triết gia hàng đầu về hiện tượng học, người có tầm tri thức và năng lực sáng tạo ngang hàng các nhà hiện tượng học hiện đại.

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007