Hội nghị Công bố Quyết định công nhận Hội đồng Học viện Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2021-2025

02/06/2021

Triển khai chương trình công tác của Hội đồng Học viện Khoa học xã hội (Học viện), sáng ngày 28 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công nhận Hội đồng Học viện, nhiệm kỳ 2021-2025 và thảo luận về “Đề án kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực đào tạo của Học viện Khoa học xã hội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030”.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng Học viện; GS.TS. Đỗ Hoài Nam, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam; Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; TS. Phùng Ngọc Tấn, Quyền Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ; PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Học viện cùng toàn thể các thành viên của Hội đồng Học viện.

Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học và yêu cầu đặt ra của công tác nghiên cứu và đào tạo tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch Viện, TS. Phùng Ngọc Tấn đã công bố Quyết định số 569/QĐ- KHXH ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc công nhận Hội đồng Học viện Khoa học xã hội, nhiệm kỳ 2021-2025 gồm 14 thành viên như sau:

1. PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Học viện.

2. PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Khoa học xã hội - Phó Chủ tịch Hội đồng Học viện

3. PGS.TS. Nguyễn Khắc Bình, Giảng viên cao cấp, Học viện KHXH - Thành viên kiêm Thư ký Hội đồng.

4. PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa - Thành viên;

5. PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học - Thành viên;

6. TS. Trần Minh Đức, Phó Viện trưởng Viện KHXH vùng Trung Bộ - Thành viên

7. PGS.TS. Trần Thị Lan Hương, Trưởng ban Ban Quản lý khoa học - Thành viên;

8. PGS.TS. Vũ Tuấn Hưng, Phó Viện trưởng Viện KHXH vùng Nam Bộ - Thành viên;

9. PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Dân tộc học - Thành viên;

10. GS.TS. Đỗ Hoài Nam, Chuyên gia độc lập - Thành viên;

11. PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu - Thành viên;

12. TS. Nguyễn Duy Thụy, Viện trưởng Viện KHXH vùng Tây Nguyên - Thành viên;

13. TS. Phùng Ngọc Tấn, Quyền Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ - Thành viên;

14. PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an - Thành viên;

 
PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh, trình bày “Đề án kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực đào tạo của Học viện Khoa học xã hội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030” tại Hội nghị

Hội đồng Học viện Khoa học xã hội thực hiện nhiệm vụ quyền hạn và hoạt động theo qui định của Pháp luật.

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Ban Giám đốc Học viện, PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh đã trình bày Dự thảo Đề án kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực đào tạo của Học viện Khoa học xã hội giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, PGS.TS. Bùi Nhật Quang nhiệt liệt chúc mừng và ghi nhận những thành tích và dấu mốc thành công trong công tác đào tạo của Học viện qua 10 năm thành lập và phát triển. Bên cạnh đó, PGS Chủ tịch nhấn mạnh, việc công nhận Hội đồng Học viện có ý nghĩa quan trọng trước bối cảnh mới hiện nay cũng như góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác đào tạo – một trong ba chức năng trụ cột (nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách) của Viện Hàn lâm. Theo đó, việc liên kết đào tạo giữa các viện nghiên cứu chuyên ngành và Học viện có ý nghĩa to lớn, không chỉ góp phần phát triển mở rộng hơn nữa mạng lưới đào tạo tại Học viện mà còn nâng cao trách nhiệm tham gia vào công tác đào tạo của các Viện nghiên cứu, đặc biệt là Thủ trưởng các đơn vị. Bên cạnh đó, PGS.TS. Bùi Nhật Quang cũng đã đóng góp một số ý kiến về những định hướng chính cho Đề án liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự, chất lượng đào tạo, đội ngũ tham gia đào tạo; sắp xếp tinh gọn bộ máy, hiệu lực, hiệu quả.

Hội nghị đã thảo luận và cùng nhất trí cao về phương hướng của Đề án; kiện toàn tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, sắp xếp lại các Phòng, Khoa; gắn kết đào tạo giữa Học viện và viện nghiên cứu, theo đó Học viện nắm vai trò chủ đạo thực hiện công tác đào tạo. Bên cạnh đó, các thành viên cũng đưa ra nhiều góp ý nhằm làm rõ chiến lược, mục tiêu, cơ chế chính sách, nhân lực Đề án; nhấn mạnh đến đổi mới phương thức đào tạo nắm bắt xu hướng chung của thế giới, đáp ứng nhu cầu xã hội, góp phần nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu của Học viện trong thời gian tới.

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Bùi Nhật Quang đã có ý kiến kết luận giao cho Ban Giám đốc Học viện tiếp thu ý kiến của các thành viên, tiếp tục hoàn thiện “Đề án kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực đào tạo của Học viện Khoa học xã hội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030” để đưa vào triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Link liên quan:

https://gass.edu.vn/SitePages/News_Detail.aspx?categoryId=39&itemId=46649

 

 


Nguyễn Thu Trang

https://vass.gov.vn/tin-hanh-chinh-to-chuc/Hoi-nghi-Cong-bo-Quyet-dinh-cong-nhan-Hoi-dong-Hoc-vien-Khoa-hoc-xa-hoi-nhiem-ky-2021-2025-1173


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007