Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối tháng năm 2018

03/07/2018

Sáng ngày 26/6/2018 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; Các phó chủ tịch: PGS.TS. Bùi Nhật Quang, GS.TS. Phạm Văn Đức, GS.TS. Đặng Nguyên Anh và sự có mặt của các đồng chí là ủy viên BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm; Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn TN Viện Hàn lâm; Lãnh đạo các cơ quan giúp việc Chủ tịch Viện; Cán bộ chủ chốt tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm…

Trình bày bản báo cáo sơ kết, GS.TS. Phạm Văn Đức đánh giá kết quả hoạt động nửa đầu năm 2018, Viện Hàn lâm đã có những bước khởi sắc đáng ghi nhận.

Về phương diện chỉ đạo điều hành, ngay từ những tháng đầu năm 2018, với tinh thần làm việc liêm chính, kiến tạo, lãnh đạo Viện Hàn lâm đã tập trung chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các mặt công tác. Trên cơ sở xây dựng tốt kế hoạch công tác năm, có chương tình công tác cụ thể cho từng quý/tháng. Công tác chỉ đạo, điều hành liên tục được đổi mới theo hướng sâu, sát, cụ thể, phân công, phân nhiệm rõ ràng. Đây là cơ sở tạo điều kiện cho việc tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá được minh bạch các mảng công tác. Bên cạnh đó, việc tăng cường cơ chế trao đổi thông tin, thảo luận công khai, dân chủ trong tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm với các đơn vị/cá nhân… đã giúp công tác lãnh đạo luôn phát huy những mặt tích cực, tháo gỡ các điểm còn khó khăn để hoàn thành mọi kế hoạch đã đặt ra trên tất cả các mặt hoạt động, góp phần đảm bảo tiến độ và chất lượng trên mọi mặt trận.GS.TS. Phạm Văn Đức trình bày báo cáo sơ kết
 

Về phương diện nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách, trong 6 tháng đầu năm 2018, Viện Hàn lâm đã tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách đặt ra đối với đất nước. Các nhiệm vụ nghiên cứu được triển khai đồng bộ trên hầu khắp các lĩnh vực nghiên cứu thuộc khối ngành KHXH đã tiếp tục cung cấp các luận cứ khoa học vững chắc, tạo lập nền tảng về lý luận cho tăng trưởng nhanh và bền vững của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, cũng như góp phần tư vấn chính sách cho những định hướng phát triển về kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn hiện tại và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã chỉ ra 5 giá trị cốt lõi làm tiền đề để Viện Hàn lâm gặt hái được thành quả trong công tác 6 tháng đầu năm đó là: (1). Viện luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, được tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đây là động lực to lớn để Viện Hàn lâm tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của mình đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; (2). Sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của BCH Đảng bộ, sự lãnh đạo và điều hành quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả của Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm; (3). Viện đã thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả với nhiều cơ quan, bộ, ngành ở cả trung ương và địa phương; (4). Tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm luôn nỗ lực, có ý thức trách nhiệm cao, cùng sự chung tay, đoàn kết của toàn thể các nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; (5). Có sự thống nhất, nhất trí, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức - chính trị - xã hội khác trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2018.

Mặt khác, Giáo sư, Chủ tịch cũng nêu ra 6 vấn đề còn tồn tại, cần khắc phục, giải quyết trong 6 tháng cuối năm như sau: (1). Công tác nghiên cứu cần tập trung hơn vào những công trình khoa học có khả năng ứng dụng và giải quyết được những vấn đề cấp bách đang đặt ra trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, cần coi trọng tính liên ngành và gia tăng khả năng chia sẻ với đông đảo các nhà quản lý và giới khoa học địa phương; (2) Cần nhiều hơn các nhà khoa học đầu ngành, gia tăng các ấn phẩm, bài báo quốc tế phản ánh đúng thành tích, đóng góp của các nhà khoa học; (3). Công tác tổ chức và triển khai nghiên cứu phải được thực hiện một cách khoa học, hiệu quả. Qua đó, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và khả năng nghiên cứu, nhằm thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách; (4). Cơ cấu tổ chức cần tinh gọn hơn, chú trọng vào công tác cải cách hành chính, nâng cao khả năng phối hợp nghiên cứu liên ngành, đa ngành giữa các Viện trực thuộc; (5). Tìm ra các yếu tố thu hút được các nhà khoa học có tên tuổi và các nhà khoa học trẻ đến làm việc và công tác tại Viện Hàn lâm; (6). Cải thiện thu nhập cũng như điều kiện làm việc cho cán bộ đang công tác tại Viện.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm sẽ tập trung vào 8 nhóm vấn đề sau: (1). Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trên cơ sở tăng cường kỉ luật lao động, kỷ cương hành chính; (2). Đảm bảo tiến độ và chất lượng các chương trình, đề tài các cấp. Tiếp tục kết hợp chặt chẽ nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu cơ bản với tư vấn chính sách - đào tạo; (3). Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, có cơ chế thu hút nhân tài, xây dựng đội ngũ chuyên gia, đầu ngành trong các lĩnh vực; (4). Có cơ chế quản trị, sử dụng hợp lý các nguồn lực từ ngân sách, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại, bám sát quy hoạch tổng thể của Viện Hàn lâm; (5). Chuẩn hóa hoạt động đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về KHXH trong cả nước; (6). Tích cực hoàn thiện CSDL hệ đề tài và hồ sơ lý lịch khoa học của các nhà nghiên cứu, chuyên gia… phục vụ nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu và quy trình quản lý khoa học hướng tới mục tiêu xây dựng Viện Hàn lâm là trung tâm nghiên cứu về KHXH có uy tín trong khu vực và thế giới; (7). Đẩy  mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực công tác. Đặc biệt, trong công tác quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, ứng dụng chữ kí số, văn bản điện tử hướng tới xây dựng thành công chính phủ điện tử tại Viện Hàn lâm; (8). Tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm.Toàn cảnh Hội nghị
 

Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến phát biểu và thảo luận của các đại biểu tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo công tác nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2018 và các hướng tiếp theo.


Phạm Vĩnh Hà


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007