Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

19/12/2018

Ngày 17/12/2018, tại 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Đến dự Hội nghị, về phía khách mời có GS.TS. Phạm Văn Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các đồng chí đại diện của Ban Hợp tác Quốc tế, Ban Quản lý Khoa học, Ban Tổ chức – Cán bộ, Ban Kế hoạch Tài chính, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Triết học.
 


GS.TS. Phạm Văn Đức – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 
Thay mặt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học đã trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo đã đánh giá toàn diện mọi mặt hoạt động của Viện Triết học, nêu bật các kết quả, thành tựu đã đạt được trong năm; đồng thời, báo cáo cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, trên cơ sở đó, đề ra phương hướng và nội dung công tác của Viện Triết học trong năm 2019 và đặc biệt, lập thành tích hướng tới Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Triết học.
Phát huy tinh thần “Đổi mới, Sáng tạo, Chuyên nghiệp, Hiệu quả”, năm 2018, Viện Triết học đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đăng ký với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tạo ra môi trường làm việc đoàn kết, dân chủ, tích cực. Những thành quả đạt được thể hiện sự cố gắng và nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Viện Triết học.
 


PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học trình bày Dự thảo Báo cáo
 
1. Về công tác quản lý, điều hành
- Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn
Ban Lãnh đạo đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ưu tiên hàng đầu của Ban Lãnh đạo Viện Triết học là duy trì tập thể đoàn kết và dân chủ, luôn cập nhật, thực hiện Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, phát huy tốt vai trò của tập thể và trách nhiệm người đứng đầu trong việc ban hành các quyết định của cơ quan, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao..
- Công tác đảm bảo kỷ luật, lao động, kỷ cương hành chính
Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Viện đã có ý thức chấp hành các quy định của nhà nước, của đơn vị về thời gian làm việc. Viện luôn đề cao vai trò của cán bộ chủ chốt trong việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Bên cạnh đó, Viện cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền để nhắc nhở kịp thời các hành vi vi phạm kỷ luật của cán bộ, viên chức trong đơn vị.
- Công tác cải cách hành chính
Viện tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị; công tác quy hoạch cán bộ luôn được đảm bảo để làm căn cứ cho công tác bổ nhiệm vị trí lãnh đạo các cấp trong Viện. Điều đáng chú ý, trong năm 2018, Viện không tuyển dụng thêm cán bộ mới.
Công tác ứng dụng công nghệ thông tin đã có hiệu quả và thuận lợi trong các hoạt động chuyên môn. Các văn bản hành chính được thực hiện theo đúng thể thức trình bày, nội dung đúng với tính chất công việc.
Ngoài việc họp định kỳ Chi uỷ, Lãnh đạo Viện, Công đoàn, Đoàn Thanh niên thì Viện thực hiện họp giao ban hai tuần một lần để lãnh đạo Viện và cán bộ chủ chốt cập nhật tình hình, nắm bắt được nội dung công tác, tăng cường phối hợp, thúc đẩy tiến độ công việc.
2. Về công tác nghiên cứu khoa học
- Việc thực hiện các đề tài cấp nhà nước luôn đúng tiến độ. Đề tài cấp Nhà nước "Nghiên cứu tổng thể vấn đề tôn giáo đối với việc phát triển bền vững Tây Nam Bộ" thuộc chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ, do TS. Trần Tuấn Phong làm Chủ nhiệm, nghiệm thu cấp cơ sở 6/2018, đã hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị nghiệm thu cấp Nhà nước trong năm 2018; Triển khai đúng tiến độ giai đoạn 2 đề tài cấp Nhà nước: "Thực hiện dân chủ cơ sở trong vùng dân tộc thiểu số nước ta: Thực trạng, những vấn đề đặt ra" thuộc chương trình nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia của Uỷ ban Dân tộc, do PGS.TS. Nguyễn Tài Đông làm Chủ nhiệm.
- Các hệ đề tài NAFOSTED, đề tài cấp Bộ (2017-2018, 2017-2019) nghiệm thu và triển khai đúng tiến độ.
Viện cũng đã triển khai thực hiện và nghiệm thu đúng tiến độ hệ đề tài cơ sở năm 2018  theo quy định của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Các đề tài cơ sở năm 2018 của Viện Triết học đều có sản phẩm khoa học được công bố trên tạp chí chuyên ngành, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế đã được xuất bản sách. Trong năm 2018, Viện đã xuất bản cuốn sách "Vai trò của các tổ chức xã hội trong nền kinh tế thị trường hiện đại" (sản phẩm của Hội thảo quốc tế hợp tác giữa Viện Triết học và Viện FES, Cộng hòa Liên bang Đức, Văn phòng Việt Nam (8/2018)) và "Tư tưởng của C.Mác về công bằng xã hội với dân chủ và ý nghĩa hiện thời của nó" – 01 bản tiếng Việt và 01 tiếng Anh (sản phẩm của Hội thảo quốc tế, hợp tác giữa Viện Triết học và Quỹ RLS Đông Nam Á, Văn phòng Việt Nam (12/2018)).
3. Về công tác quản lý khoa học
Thông qua việc thực hiện những công trình khoa học, cán bộ trong Viện có thêm kinh nghiệm về các cách tổ chức thực hiện khi nhận những nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt trong công tác nghiên cứu khoa học, quản lý kinh phí và đánh giá sản phẩm.
Năm 2018, công tác quản lý khoa học của Viện Triết học được triển khai căn cứ đúng theo quy chế quản lý khoa học và các văn bản quy định đối với hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Các kết quả nghiên cứu khoa học đã thực hiện của Viện Triết học đều có giá trị lý luận và thực tiễn, các cán bộ có các công trình nghiên cứu khoa học được xuất bản ngày càng nhiều hơn. Chất lượng các công trình được nâng cao hơn, vừa bảo đảm tính triết học, vừa phục vụ tốt hơn những đòi hỏi của cuộc sống theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng.
4. Về công tác Hợp tác quốc tế
Với chủ trương chủ động hội nhập, mở rộng quan hệ quốc tế để nâng cao năng lực hoạt động, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, viên chức, Viện Triết học đã thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế trên tinh thần quán triệt các chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Với thế mạnh trong hợp tác quốc tế, năm 2018, Viện đã triển khai thực hiện nhiều hội thảo và tọa đàm khoa học quốc tế; tiến hành 16 các đoàn ra tham dự các chương trình làm việc, hội thảo khoa học; thực hiện việc đón tiếp 06 đoàn vào với mục đích trao đổi học thuật, tìm kiếm cơ hội hợp tác và hỗ trợ nghiên cứu.
Đặc biệt, Viện Triết học đã triển khai các hoạt động đối ngoại thường kỳ với một số đối tác truyền thống như Quỹ Rosa Luxemburg (RLS), Văn phòng Đông Á, Viện FES, Văn phòng Việt Nam, Đại học Quốc gia Chungnam - Hàn Quốc, Quỹ nghiên cứu Văn hóa Dasan, Hàn Quốc, Hội đồng nghiên cứu triết học và giá trị, Đại học Thiên chúa giáo Hoa Kỳ… trên một số lĩnh vực tổ chức Hội thảo Quốc tế, xuất bản phẩm quốc tế, trao đổi học giả và một số chương trình dịch thuật có liên quan… Qua đó, cán bộ của Viện Triết học đã có cơ hội được tiếp xúc và mở rộng thêm mối quan hệ khoa học với nhiều đối tác tiềm năng ở một số quốc gia. Bên cạnh đó, Viện Triết học đang thảo luận về việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác về mặt khoa học và trao đổi học giả với một cơ sở đại học tại Slovakia.
5. Về kết quả hoạt động tư vấn chính sách
Năm 2018, có thể nói, Viện Triết học đã có những đóng góp nhất định vào nhiệm vụ nghiên cứu và tư vấn chính sách theo định hướng phát triển chung của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam:  Hoàn thành các công việc liên quan do lãnh đạo Viện Hàn lâm giao, như tham gia soạn thảo một số chuyên đề, báo cáo phục vụ lãnh đạo Viện Hàn lâm, tham gia một số công việc và đóng góp ý kiến tại Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, v.v..
Các kết quả nghiên cứu khoa học đã thực hiện của Viện Triết học đều có giá trị lý luận và thực tiễn, các công trình nghiên cứu khoa học được xuất bản ngày càng nhiều hơn với chất lượng được nâng cao hơn, vừa bảo đảm tính triết học, vừa phục vụ tốt hơn những đòi hỏi của cuộc sống theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng, góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn cho chính sách của Đảng và Nhà nước về các vấn đề như: Công bằng xã hội và dân chủ; thực hiện dân chủ cơ sở, công bằng môi trường; vai trò của nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề văn hóa và xã hội; an ninh văn hóa, v.v..
6. Về công tác tổ chức và đào tạo
Công tác sử dụng và quản lý viên chức được áp dụng theo quy định của vị trí việc làm; được thể hiện qua trình độ, năng lựcvà kinh nghiệm chuyên môn gắn với thực tế.
Bên cạnh đề cử các cán bộ theo học trình độ tiến sĩ, Viện thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, như các lớp về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, nghiệp vụ báo chí, hành chính – văn thư, nghiệp vụ thư viện... Đáng chú ý, năm 2018, Viện đã cử một số cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng các khóa học ngắn hạn về chuyên môn, nghiên cứu khoa học tại nước ngoài, như ở Áo, Mỹ, Slovakia, Ấn Độ.
7. Về công tác kế hoạch – tài chính, quản lý cơ sở vật chất
Viện đã đảm bảo đúng tiến độ thực hiện và mức độ bám sát kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 trong việc triển khai kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ cụ thể đối với các đề tài. Trong nguồn kinh phí hạn hẹp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ làm việc, an tâm công tác, Viện vẫn cố gắng cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; trang thiết bị văn phòng cho cán bộ viên chức trên cơ sở tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quản trị, vật tư, điện nước được duy trì và được đảm bảo tốt.
8. Về công tác Thông tin – Thư viện, Xuất bản và Tạp chí
- Công tác Thông tin – Thư viện
Năm 2018, công tác Thông tin – Thư viện đạt được những thành tích tiến bộ. Ngoài việc bổ sung, trao đổi sách, báo, tạp chí và phục vụ bạn đọc trong và ngoài viện, Thư viện Viện Triết học đang từng bước số hóa thư viện theo đề án của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
- Công tác xuất bản
Với những công trình được xuất bản trong nước, Viện đã biên tập và xuất bản một số công trình sau :
- Tôn giáo Tây Nam Bộ: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn do TS. Trần Tuấn Phong và PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương làm đồng chủ biên, Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2018.
- Vai trò của các tổ chức xã hội trong nền kinh tế thị trường hiện đại, GS.TS. Phạm Văn Đức chủ biên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2018.
- Tư tưởng của C.Mác về công bằng xã hội với dân chủ và ý nghĩa hiện thời của nó,  PGS.TS. Nguyễn Tài Đông – TS. Trần Tuấn Phong – PGS.TS. Cao Thu Hằng đồng chủ biên,. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2018.
- Lịch sử logic học,  PGS. TS. Nguyễn Gia Thơ, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2018.
- Khai sáng, Văn minh và Dục tính – Một luận đề siêu hình học về sự sống, ThS Ngô Hương Giang,  Nxb Thế giới, Hà Nội, 2018.
- Tư tưởng trị nước của Minh Mạng, TS. Phan Thị Thu Hằng, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2018.
Với những công trình xuất bản quốc tế, Viện  đã có 3 công trình:
- Justice and Responsibility: Cultural and Philosophical Foundations. João J. Vila-Chã and John P. Hogan (Đồng chủ biên.  PGS. TS. Nguyễn Tài Đông (đồng tác giả). Council for Research in Values & Philosophy, USA, 2018.
- Bangye Yu Hyungwon (磻溪馨遠, 1622 ~ 1673) và tư tưởng Thực học Đông Á (Le Quy Don’s reforming spirit). Im Huyng Tek (Chủ biên). PGS. TS. Nguyễn Tài Đông (đồng tác giả).  Hakjaone Publising, Seoul.1.2018.
- Philosophy Re-engaging Cultures and Ways of life.William Sweet and George F. McLean (Đồng chủ biên) . TS. Trần Tuấn Phong (đồng tác giả) Council for Research in Values & Philosophy, USA, 2018.
- Công tác Tạp chí Triết học
Năm 2018, Tạp chí Triết học đã hoàn thành xuất sắc các chức năng, nhiệm vụ của mình. Cụ thể là, Tạp chí Triết học đã xuất bản 12 số tiếng với 144 bài nghiên cứu được đăng tải, 8 bài thông tin và 4 số tiếng Anh với 27 bài nghiên cứu.
Về nội dung, nhiều bài viết đã nghiên cứu những vấn đề triết học thuộc các chuyên ngành khác nhau; đặc biệt, nhiều bài đã nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn thuộc mọi lĩnh vực đặt ra từ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Theo đánh giá, Tạp chí có tính hàn lâm và tính lý luận - khoa học cao, xứng đáng là một tạp chí khoa học đầu ngành về lĩnh vực triết học.
9. Công tác thi đua khen thưởng
Dưới sự chỉ đạo của Chi ủy, tập thể lãnh đạo Viện, Hội đồng thi đua  năm 2018,  Viện Triết học đã phát động phong trào thi đua trong toàn Viện nhằm phát huy tối đa năng lực của đơn vị để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều tập thể phòng và cá nhân đã đạt được các danh hiệu thi đua như: “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”;  và “Chiến sĩ Thi đua cơ sở”.
Ban thi đua của Viện đã phối hợp tốt với Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên vận động và đề ra hình thức thi đua hoàn thành tốt công tác chuyên môn, đảm bảo các phòng làm việc gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ, thực hiện văn hóa nơi công sở.
10. Hoạt động của các đoàn thể
Một trong những điểm mạnh của Công đoàn Viện Triết học là tham gia tích cực các hoạt động xã hội và từ thiện, như ủng hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, mái ấm tình thương, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt. Ngoài ra, Công đoàn Viện Triết học rất tích cực tham gia các phong trào thể thao do Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức. Năm 2018, các công đoàn viên Viện Triết học  đã giành được nhiều danh hiệu, như 01 giải nhì đơn nam trên 40 tuổi bộ môn bóng bàn; 01 giải nhất toàn đoàn, 01 giải nhất đơn nam trên 40 tuổi, 01 giải đơn nữ dưới 40 tuổi, 01 giải nhất đôi nam nữ bộ môn cầu lông.
Chi đoàn Viện Triết học là lực lượng tiềm năng to lớn, xung kích, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, khoa học của Viện Triết học. Các đoàn viên ngày càng trưởng thành về nhận thức, năng lực tổ chức, số lượng công trình khoa học của đoàn viên trong đơn vị tăng lên đáng kể. Đáng chú ý, năm 2018,  các đoàn viên của Viện đã xuất bản 02 sách chuyên khảo, 07 bài đăng trên các tạp chí thuộc danh mục Scopus, hàng chục bài nghiên cứu đăng trên tạp chí chuyên ngành, Hội thảo trong nước và quốc tế.


 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS.TS.Phạm Văn Đức – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Triết học và đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch và những nhiệm vụ do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao. Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch đã dành nhiều thời gian để nói lên tâm huyết, gợi mở những hướng đi mới cho Viện Triết học trong thời gian tới.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm phát huy những thành tựu đã đạt được và khắc phục những hạn chế đã nêu trong báo cáo tổng kết. PGS.TS. Nguyễn Tài Đông đã giải đáp những câu hỏi liên quan đến Dự thảo Báo cáo tổng kết, tiếp thu các ý kiến đóng góp của cán bộ trong Viện. Đồng chí Viện trưởng đã thay mặt Viện Triết học cám ơn GS.TS.Phạm Văn Đức đã có những gợi ý mang tính chiến lược và coi đây là phương hướng quan trọng để Viện Triết học tiếp tục phát triển.  
 

Trong Báo cáo tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2018, Ths. Trần Thị Minh Tâm, Chủ tịch Công đoàn khẳng định, phong trào thi đua – khen thưởng năm 2018 của Viện Triết học đã đi vào thực chất với chất lượng cao. Những thành tích trong phong trào thi đua mà Viện đạt được chính là sự đồng lòng, nhất trí của cả tập thể, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo Viện với Chi ủy, Công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.
 

 
Trong Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ths. Phạm Văn Dương đã báo cáo toàn diện các kết quả hoạt động thanh tra nhân dân trong năm, như công tác giám sát việc thực hiện chủ trương, chế độ chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; giám sát thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch nghị quyết hội nghị công chức, viên chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan; giám sát việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức... Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại và giải pháp khắc phục của Ban Thanh tra nhân dân để năm 2019 phát huy tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình.
 

 
Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ của Viện Triết học trong năm 2019, đồng chí Viện trưởng nhấn mạnh, Viện Triết học sẽ tập trung vào một số nội dung cụ thể sau:
Thứ nhất, về công tác nghiên cứu khoa học, Viện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các hệ đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ và cấp cơ sở.
Thứ hai, về công tác tổ chức hội thảo và tọa đàm khoa học, Viện dự kiến tổ chức 02 Hội thảo khoa học quốc tế tại Việt Nam; cùng với các cuộc hội thảo và tọa đàm khác.
Thứ ba, về công tác Tạp chí, Viện sẽ thực hiện Đề án về đổi mới, xây dựng Tạp chí Triết học theo chuẩn quốc tế (nếu được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt).
Thứ tư, về công tác thư viện, Viện tiếp tục tin học hóa công tác thư viện.
Thứ năm, về công tác tổ chức – hành chính, Viện sẽ cải tiến công tác quản lý hành chính, hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động,….
Trong không khí phấn khởi và lạc quan, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Viện Triết học đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội nghị, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra cho năm 2019, kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 để xứng đáng với vị thế của mình và sự tin cậy của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007