Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

20/12/2021

Ngày 17/12/2021, tại 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của PGS.TS. Nguyễn Đức Minh – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đại diện của Ban Hợp tác quốc tế, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Quản lý khoa học, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng toàn thể viên chức và người lao động của Viện Triết học.

Thay mặt Viện Triết học, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học đã trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Báo cáo đã đánh giá toàn diện mọi mặt hoạt động của Viện Triết học, nêu bật các kết quả, thành tựu đã đạt được trong năm; đồng thời, báo cáo cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, trên cơ sở đó, đề ra phương hướng và nội dung công tác của Viện Triết học trong năm 2021, đặc biệt trong giai đoạn 2021-2030.

PGS.TS. Nguyễn Tài Đông trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021  và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

 

Thực hiện phương châm “Sáng tạo, hành động, kỷ cương, phát triển” của năm 2021,Viện Triết học đã thực hiện tốt các nhiệm vụ với môi trường làm việc đoàn kết, dân chủ, công khai, minh bạch. Những cố gắng, nỗ lực của toàn thể viên chức và người lao động trong Viện Triết học đã được đền đáp xứng đáng bằng những sản phẩm khoa học chất lượng, các hoạt động hợp tác quốc tế, hội thảo, hoạt động thông tin – xuất bản, tạp chí...

 

Toàn cảnh Hội nghị

Về công tác quản lý, điều hành: Ngoài việc phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ của Viện, Ban Lãnh đạo Viện đã củng cố và mở rộng hơn nữa các mối quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm mục đích trao đổi học thuật, tìm kiếm cơ hội hợp tác và hỗ trợ nghiên cứu.

Điều đáng chú ý đối với hoạt động tư vấn chính sách trong năm 2021 của Viện Triết học là các công trình nghiên cứu vừa mang tính lý luận sâu sắc, vừa mang tính thực tiễn cao đã góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng của đất nước, như: Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vấn đề lý luận và thực tiễn trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở gắn với thực hiện dân chủ cơ sở, công bằng môi trường tại Việt Nam,... Ngoài ra, Viện đã tham gia soạn thảo nhiều chuyên đề, báo cáo phục vụ lãnh đạo Viện Hàn lâm, đóng góp ý kiến về nhiều vấn đề cho Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, v.v..

Về công tác nghiên cứu khoa học: Viện đã triển khai hoàn thiện hồ sơ thuyết minh, xét duyệt dự toán Tập Tư tưởng thuộc Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia: Xây dựng bộ Địa chí quốc gia Việt Nam; thực hiện 02 đề tài Nafosted; 05 đề tài cấp Bộ giai đoạn 2021 – 2022 và nghiệm thu 13 đề tài cấp cơ sở.

Về công tác quản lý khoa học: Hội đồng khoa học của Viện Triết học thực hiện tốt chức năng tư vấn khoa học trong việc xét chọn đề tài và nhiệm vụ cấp Bộ, cấp cơ sở.

Về công tác Hợp tác quốc tế: Do tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên toàn cầu và trong cả nước, nên một số hoạt động đối ngoại của Viện Triết học đã phải tạm hoãn hoặc điều chỉnh, nhất là trong hoạt động tổ chức các đoàn ra, đoàn vào tham dự Hội thảo và trao đổi học thuật. Tuy nhiên, Viện Triết học vẫn tổ chức thành công 03 hội thảo khoa học và 05 tọa đàm khoa học. 

Các công tác tổ chức và đào tạo; kế hoạch – tài chính, quản lý cơ sở vật chất, thông tin - thư viện, tạp chí, hoạt động thi đua khen thưởng, đoàn thể đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Có thể nói, năm 2021 là năm thành công của Viện Triết học khi công bố nhiều công trình khoa học: Chủ biên 02 cuốn sách chuyên khảo: Thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam – bản tiếng Việt và tiếng Anh là sản phẩm của Hội thảo quốc tế hợp tác giữa Viện Triết học và Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung (Văn phòng Đông Nam Á tại Hà Nội); chủ biên và đồng chủ biên 08 chuyên khảo; biên dịch 02 công trình nghiên cứu về lịch sử tư tưởng; 57 bài viết công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước; 06 bài viết được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín (ISI/SCOPUS), 03 bài viết đăng trên tạp chí quốc tế có chỉ số ISSN khác; 09 bài viết đăng trong sách được xuất bản quốc tế có chỉ số ISBN.

PTS.TS. Nguyễn Đức Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Tham dự trực tuyến)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá cao thành tích và sự nỗ lực của toàn thể viên chức và người lao động Viện Triết học đã đạt được trong năm 2021 để khẳng định vai trò, vị trí của Viện Triết học trong sự phát triển chung của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch đã dành nhiều thời gian để gợi mở những hướng đi mới cho Viện Triết học trong thời gian tới. Đó là, cần xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu, vấn đề nảy sinh từ thực tiễn. Song song với đó, việc bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trẻ cần được ưu tiên hơn nữa để họ trở thành lớp kế cận vững chắc cho tương lai.

Thay mặt toàn thể viên chức, người lao động Viện Triết học, đồng chí Viện trưởng cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Đức Minh đã có những gợi ý mang tính chiến lược và coi đây là định hướng quan trọng để Viện Triết học tiếp tục phát triển. Đồng chí Viện trưởng tin tưởng rằng, với sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Viện Hàn lâm, sự phối hợp giữa các đơn vị, các ban chức năng thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm, sự quyết tâm cống hiến của toàn thể viên chức, người lao động Viện Triết học, năm 2022 sẽ là năm thành công hơn nữa của Viện Triết học để đóng góp vào sự phát triển chung của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong thời gian tới.

Cuối cùng, toàn thể viên chức và người lao động trong Viện Triết học đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội nghị; phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra để khẳng định vị thế của Viện Triết học trong giai đoạn hiện nay. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


TS. Trần Tuấn Phong – Phó Viện trưởng Viện Triết học trình bày Báo cáo công tác thi đua năm 2021
Ths. Phạm Văn Dương trình bày Báo cáo thanh tra năm 2021
PGS.TS.Trần Nguyên Việt phát biểu góp ý cho Dự thảo báo cáo

 

 


http://philosophy.vass.gov.vn/


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007