Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

26/07/2019

Sáng ngày 17/7/2019 tại trụ sở 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Viện Triết học đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Hội nghị do PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng cùng các Phó Viện trưởng là TS. Trần Tuấn Phong và PGS.TS. Cao Thu Hằng đồng chủ trì với sự có mặt của đại diện các tổ chức Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên, cùng toàn thể cán bộ và viên chức của Viện.
Trong báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông đã điểm lại những nét nổi bật trong công tác 6 tháng đầu năm của Viện, trong đó nêu rõ:
1. Công tác tổ chức thực hiện: Viện Triết học đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch các mặt công tác theo đúng tiến độ và tinh thần của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Dưới sự Lãnh đạo của Chi ủy, sự kết hợp chặt chẽ giữa Chi ủy, Ban Lãnh đạo Viện, Hội đồng khoa học, các phòng nghiên cứu, phòng chức năng, Tạp chí Triết học và các bộ phận trong đơn vị  đều triển khai sớm các công việc với tinh thần trách nhiệm cao, đạt hiệu quả tốt.
2. Công tác nghiên cứu, quản lý khoa học và tư vấn chính sách: Công tác quản lý khoa học của Viện Triết học được triển khai căn cứ đúng theo Quy chế quản lý Khoa học và các văn bản quy định đối với hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Các nội dung công việc được tổ chức theo đúng quy trình, kế hoạch và tiến độ như trong hợp đồng đã ký, phối hợp tốt với Ban Quản lý khoa học và Ban Kế hoạch - Tài chính trong việc triển khai thực hiện các hoạt động khoa học tại đơn vị; Triển khai thực hiện đúng tiến độ các chương trình, đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ (2019-2020), hệ đề tài cấp cơ sở năm 2019; Các hội thảo, tọa đàm khoa học quốc tế, chuyên ngành thuộc đề tài cấp nhà nước, đề tài cấp cơ sở được thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng khoa học. Các chương trình, đề tài nghiên cứu của Viện đã bước đầu làm rõ được những vấn đề lý luận về định hướng chính trị trong sự phát triển kinh tế - văn hóa -  xã hội; vấn đề đổi mới và nâng cao vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong thực hiện định hướng chính trị ở Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu khoa học đã thực hiện của Viện Triết học đều có giá trị lý luận và thực tiễn, các cán bộ có các công trình nghiên cứu khoa học được xuất bản ngày càng nhiều hơn. Chất lượng các công trình được nâng cao hơn, vừa bảo đảm tính triết học, vừa phục vụ tốt hơn những đòi hỏi của cuộc sống theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng, bước đầu có những đóng góp nhất định vào nhiệm vụ nghiên cứu và tư vấn chính sách theo định hướng phát triển chung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.
3. Công tác tạp chí: Tạp chí cơ bản hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng 6 số Tạp chí Triết học (bản tiếng Việt) và 2 số Tạp chí Triết học (bản tiếng Anh) với tổng số 73 bài nghiên cứu. Công tác biên tập và trị sự của tạp chí được thực hiện đúng quy định và đảm bảo chất lượng. Các chuyên mục trên Tạp chí bảo đảm tính đa dạng, các bài viết thuộc chuyên ngành triết học, đặc biệt bám sát các vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết của đất nước.
4. Công tác hợp tác quốc tế: Viện Triết học đã thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế trên tinh thần quán triệt các chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước và quy định của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Là một đơn vị có thế mạnh trong công tác này, 6 tháng đầu năm 2019, việc quản lý các đoàn ra, đoàn vào với mục đích trao đổi học thuật, tìm kiếm cơ hội hợp tác và hỗ trợ nghiên cứu đã được Viện Triết học thực hiện nghiêm túc, mang lại nhiều kết quả khả quan. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Viện Triết học thực hiện đúng quy định trong việc quản lý đoàn vào/ đoàn ra, trong đó Viện đã thực hiện đón 05 đoàn vào với tổng số 11 lượt khách, cử 6 đoàn ra với tổng số 10 lượt người đi tham dự Hội thảo khoa học quốc tế tại các quốc gia Ấn độ, CHLB Nga, Hàn Quốc, Slovakia, Trung Quốc,v.v..
5. Công tác tổ chức cán bộ và đào tạo: Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đúng quy trình và kịp thời, đảm bảo đúng yêu cầu về chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao động của Viện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, nhằm khuyến khích, động viên cán bộ nâng cao năng lực, phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và quản lý của Viện đều được đảm bảo theo nguyên tắc công khai, công bằng, chính xác, kịp thời…
6. Công tác kế hoạch - tài chính: Thực hiện tốt nhiệm vụ về tài chính, kế toán, thanh toán, quyết toán đều thực hiện theo đúng nguyên tắc. Các báo cáo và dự toán ngân sách đều đúng thời hạn. Công tác thu, trích nộp và báo cáo thuế TNCN được thực hiện đầy đủ và đúng quy định của Nhà nước.
7. Công tác quản trị và quản lý cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị: Viện đã triển khai thực hiện sử dụng phần mềm văn thư để nhận và xử lý thông tin. Thực hiện quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất theo đúng quy định và có hiệu quả cao. Triển khai lập kế hoạch và chuẩn bị hồ sơ xin kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ nghiên cứu năm 2019 đúng trình tự qui định. Bên cạnh đó, công tác hậu cần, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật đều được chú trọng triển khai đồng bộ, liên tục, chuyên nghiệp, an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy trụ sở được giữ vững.
8. Công tác Công đoàn: Công đoàn Viện thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, viên chức và người lao động; tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương của tổ chức Công đoàn; thường xuyên động viên, nhắc nhở cán bộ viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức làm chủ cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, công tác nữ công,..
9. Công tác thanh niên: Phối hợp với Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm, liên chi đoàn các đơn vị thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của dân tộc. Công tác khoa học thanh niên luôn được chi đoàn thanh niên chú trọng thực hiện. Các thành tích trong nghiên cứu khoa học với nhiều tham luận tham gia Hội thảo, toạ đàm các cấp, các bài báo được đăng trên tạp chí nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước của đoàn viên chi đoàn là những thành tích đáng ghi nhận của Đoàn Thanh niên Viện trong 6 tháng đầu năm 2019.
Trong nội dung trao đổi về những vấn đề cần phải đẩy mạnh hơn trong công tác 6 tháng cuối năm 2019, các đại hiểu tham gia Hội nghị đều thống nhất vấn đề cần nâng cao hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của Viện; cần thực hiện tốt việc sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, văn bản điện tử có chữ ký số của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong toàn Viện.
Tổng kết Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng đã nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm cần hướng tới trong 6 tháng cuối năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:
1. Trên cơ sở kế hoạch đề ra năm 2019, Viện Triết học phấn đấu hoàn thành đúng quy định, đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và các nhiệm vụ khác trong 6 tháng cuối năm 2019.
2. Phối hợp chặt chẽ giữa Chi ủy, Lãnh đạo Viện với các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng ban, cán bộ chủ chốt trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trên cơ sở phân công nhiệm vụ, phân trách nhiệm rõ ràng, cụ thể; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu từng phòng, từng bộ phận cũng như từng cá nhân cán bộ viên chức, người lao động; tổ chức đánh giá hiệu quả công việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch.
3. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý cán bộ; động viên, khuyến khích cán bộ phấn đấu, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Viện năm 2019.


Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007