Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

02/01/2020

Ngày 25/12/2019, tại 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Đến dự Hội nghị, về phía lãnh đạo, có GS.TS. Phạm Văn Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các đại diện của Ban Hợp tác Quốc tế, Ban Quản lý Khoa học, Ban Tổ chức – Cán bộ, Ban Kế hoạch Tài chính, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Triết học.
 
GS.TS.Phạm Văn Đức 
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Thay mặt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học đã trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Viện Triết học. Báo cáo khẳng định, năm 2019 là năm rất thành công đối với Viện Triết học, có nhiều hoạt động, đặc biệt là Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Triết học. Đây cũng là năm thứ hai đơn vị thực hiện quy chế về định mức lao động cụ thể đối với cán bộ viên chức ngạch nghiên cứu; qua đó, đã tạo động lực cho các cán bộ nghiên cứu trong cơ quan tích cực viết bài và tham gia các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Những thành quả đạt được trong quản lý điều hành, nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, tổ chức – hành chính, quản lý khoa học, hợp tác quốc tế,… thể hiện sự cố gắng và nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.


PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học
 
Về công tác quản lý, điều hành: Ban Lãnh đạo đã phát huy vai trò lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, tập thể Ban Lãnh đạo đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, tạo được nhiều cơ hội để cán bộ tham gia các hoạt động của đơn vị, tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đẩy mạnh việc bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ trong nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu.
Về công tác nghiên cứu khoa học: Triển khai đúng tiến độ đề tài cấp Nhà nước: "Thực hiện dân chủ cơ sở trong vùng dân tộc thiểu số nước ta: Thực trạng, những vấn đề đặt ra"; hoàn thiện hồ sơ thuyết minh Tập Tư tưởng chí, Thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia: Xây dựng bộ địa chí quốc gia Việt Nam (quốc chí); hoàn thành nghiệm thu 01 đề tài Nafosted; hoàn thiện thanh lý hợp đồng các đề tài cấp Bộ  giai đoạn 2017 – 2018; tổ chức thực hiện nội dung khoa học các đề tài cấp Bộ giai đoạn 2019-2020; triển khai thực hiện và nghiệm thu đúng tiến độ hệ đề tài cơ sở năm 2019; thực hiện dự án Khảo sát định tính về thực hiện dân chủ cơ sở về vai trò của dân chủ cơ sở trong việc thực hiện công bằng xã hội ở vùng dân tộc thiểu số thuộc tỉnh Ninh Thuận và Vĩnh Long,…
Về công tác quản lý khoa học: Các kết quả nghiên cứu khoa học đã thực hiện của Viện Triết học đều có giá trị lý luận và thực tiễn, các cán bộ có các công trình nghiên cứu khoa học được xuất bản ngày càng nhiều hơn. Chất lượng các công trình được nâng cao hơn, vừa bảo đảm tính triết học, vừa phục vụ tốt hơn những đòi hỏi của cuộc sống theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước.
Về công tác Hợp tác quốc tế: Tiếp tục triển khai thực hiện các đoàn ra và đoàn vào với mục đích trao đổi học thuật, tìm kiếm cơ hội hợp tác và hỗ trợ nghiên cứu. Trong năm 2019, bên cạnh việc trao đổi học thuật với các đối tác quốc tế truyền thống, Viện Triết học tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại với một số đối tác mới trên lĩnh vực tổ chức Hội thảo Quốc tế, xuất bản phẩm quốc tế và một số chương trình dịch thuật có liên quan…
Về kết quả hoạt động tư vấn chính sách: Năm 2019, Viện Triết học đã chú trọng đến việc quán triệt, nghiên cứu, tuyên truyền về thành công và những nội dung lý luận mới của Hội nghị Trung ương 10, 11 khóa XII; tham gia soạn thảo một số chuyên đề, báo cáo phục vụ lãnh đạo Viện Hàn lâm; tham gia một số công việc và đóng góp ý kiến tại Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, v.v..
Về công tác tổ chức và đào tạo: Tiếp tục kiện toàn bộ máy, hoàn thiện khung năng lực, danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu, chức danh nghề nghiệp của đơn vị; công tác tổ chức hành chính được tinh giản, gọn nhẹ.
Bên cạnh đề cử các cán bộ theo học trình độ tiến sĩ, Viện thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, như các lớp về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, nghiệp vụ báo chí, hành chính – văn thư, nghiệp vụ thư viện...
Về công tác kế hoạch – tài chính, quản lý cơ sở vật chất: Viện đã đảm bảo đúng tiến độ thực hiện và mức độ bám sát kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Trên cơ sở tiết kiệm, chống lãng phí, Viện vẫn trang bị cơ sở vật chất cho cán bộ nhằm tạo môi trường làm việc thuận lợi cho cán bộ.
Về công tác Thông tin – Thư viện, Xuất bản và Tạp chí: Năm 2019, công tác Thông tin – Thư viện đạt được những thành tích tiến bộ. Ngoài việc bổ sung, trao đổi sách, báo, tạp chí và phục vụ bạn đọc trong và ngoài viện, Thư viện Viện Triết học đang từng bước số hóa thư viện theo đề án của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Công tác xuất bản đã đạt được những thành tựu đáng kể. Các cán bộ trong đơn vị đã xuất bản các sách, chương sách trong nước và quốc tế sau: Giải mã văn hoá từ đối thoại (Ngô Hương Giang); Bàn về phương pháp (Nguyễn Ngọc Hà); Logic toán (Nguyễn Gia Thơ), Nho học Việt Nam và Hàn Quốc: Nhìn từ Quế Đường Lê Quý Đôn và Tasan Jeong Yak Yong (Nguyễn Tài Đông – Chủ biên),  The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road, Warsaw, Poland: Sciendo (Chủ biên: Quan-Hoang Vuong, Trung Tran, Hồ Mạnh Tùng đồng tác giả 2 chương),…
Năm 2019, Tạp chí Triết học đã hoàn thành  xuất bản 12 số tiếng với 126 bài nghiên cứu được đăng tải, 9 bài thông tin và 4 số tiếng Anh với 28 bài nghiên cứu. Theo đánh giá, Tạp chí có tính hàn lâm và tính lý luận - khoa học cao, xứng đáng là một tạp chí khoa học đầu ngành về lĩnh vực triết học.
Công tác thi đua khen thưởng: Viện đã tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo tinh thần “Đoàn kết, Trách nhiệm, Chất lượng và Hiệu quả” nhằm gắn phát huy dân chủ với đảm bảo kỷ cương, khuyến khích sáng tạo.
Hoạt động của các đoàn thể: Nhìn chung, hoạt động của các đoàn thể Viện Triết học đã phát huy tốt vai trò và tiếp tục là cầu nối hiệu quả giữa Lãnh đạo Viện với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.  
 

 
 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS.TS.Phạm Văn Đức – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Triết học để hoàn thành tốt những nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch và những nhiệm vụ do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao. Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch đã dành nhiều thời gian để gợi mở những hướng đi mới cho Viện Triết học trong thời gian tới, đó là tận dụng những nguồn lực để có đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, đề tài Nafosted; tìm thêm các tài trợ trong việc tổ chức hội thảo quốc tế. Qua đó, đồng chí Phó Chủ tịch cũng nhấn mạnh rằng, đề tài nghiên cứu cần bám sát thực tiễn Việt Nam từ góc độ triết học, như vấn đề về công bằng, bình đẳng, tự do, trách nhiệm xã hội... để giải quyết các vấn đề cuộc sống.
Thay mặt toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Viện Triết học, đồng chí Viện trưởng cảm ơn GS.TS.Phạm Văn Đức đã có những gợi ý mang tính chiến lược và coi đây là phương hướng quan trọng để Viện Triết học tiếp tục phát triển. 
 Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, phương hướng, nhiệm vụ của Viện Triết học trong năm 2020.
Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông đã giải đáp những câu hỏi liên quan đến Dự thảo Báo cáo tổng kết, tiếp thu các ý kiến đóng góp của cán bộ trong Viện. Cuối cùng, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Viện Triết học đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội nghị; tiếp tục đề cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra với tinh thần kết quả thực hiện năm sau cao hơn năm trước, để xứng đáng với vị thế của Viện Triết học trong giai đoạn hiện nay.

Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007