Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Triết học

16/08/2021

Ngày 04 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ký Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Triết học.

Theo Quyết định số 1087/QĐ-KHXH ngày 04/8/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, bà Vũ Thị Kiều Phương, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, Trưởng phòng Triết học Mác – Lênin, Viện Triết học, được bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Viện trưởng Viện Triết học.

 


http://philosophy.vass.gov.vn/


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007