Hội thảo quốc tế: “Hệ giá trị quốc gia và hệ giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới ở Việt Nam và Trung Quốc”

17/06/2024

Trong hai ngày 13-14/6/2024 tại Thành phố Đà Nẵng, Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Hội Triết học, Đại học Sư phạm Quảng Tây và Viện Khổng Tử (tại Trường Đại học Hà Nội) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Hệ giá trị quốc gia và hệ giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới ở Việt Nam và Trung Quốc”.

Hội thảo có sự tham dự trực tiếp của hơn 60 đại biểu trong nước và quốc tế. Các đại biểu trong nước là các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên hiện công tác tại các Viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam như: Viện Triết học, Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ…; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội Triết học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Viện Khổng tử tại Trường Đại học Hà Nội. Đại biểu quốc tế tham dự hội thảo là các chuyên gia Trung Quốc đến từ Đại học Sư phạm Quảng Tây, Đại học Thanh Hoa, Đại học Sư phạm Hoa Nam. Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được tổng số 45 bài tham luận liên quan đến chủ đề Hội thảo.

Trong phát biểu khai mạc và đề dẫn tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội lần thứ XIII đã đặt ra yêu cầu tập trung “nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới”, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu nhằm xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Trong bài phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhấn mạnh điều này, đồng thời xác định rõ các thành tố trong từng hệ giá trị, đưa ra định hướng quan trọng cho việc xây dựng các hệ giá trị ở Việt Nam, trong đó có hệ giá trị quốc gia. Ở Việt Nam, hệ giá trị quốc gia và các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội là hai vòng tròn đồng tâm với nhau, thống nhất với nhau ở những nội dung cơ bản.

Ở Trung Quốc, Đại hội XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra yêu cầu tích cực bồi dưỡng và thực hành giá trị quan cốt lõi xã hội chủ nghĩa, gồm 12 giá trị với 24 chữ, trong đó tiêu chí giá trị trên phương diện quốc gia gồm có: giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa; khuynh hướng giá trị trên phương diện xã hội gồm có: tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị; chuẩn mực giá trị trên phương diện cá nhân công dân gồm có: yêu nước, trọng nghề, thành thật, thân thiện.

Như vậy, việc xây dựng các hệ giá trị, trong đó có xây dựng hệ giá trị quốc gia ở Việt Nam và xây dựng hệ giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc là một yêu cầu tất yếu của thực tiễn xã hội hai nước.

 Đối với Việt Nam, hệ giá trị quốc gia và các giá trị của chủ nghĩa xã hội không phải là ý muốn chủ quan của một người hay một số ít người, mà là phản ánh đòi hỏi của thực tiễn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chung của các cộng đồng người cũng như của cả dân tộc Việt Nam. Với tinh thần đó, 21 báo cáo tham luận đã được các diễn giả tập trung thảo luận sôi nổi tại 3 phiên toàn thể. Các nội dung thảo luận của Hội thảo tập trung vào 3 nhóm chủ đề chính sau đây:

- Thứ nhất, những vấn đề lý luận chung về hệ giá trị quốc gia và hệ giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa.

- Thứ hai, những giá trị trong hệ giá trị quốc gia Việt Nam và hệ giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa Trung Quốc.

- Thứ ba, một số vấn đề thực tiễn về xây dựng hệ giá trị quốc gia và hệ giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa.

Tổng kết Hội thảo, thay mặt cho các đơn vị phối hợp, GS.TS. Trần Hạo Lâm, Phó Viện trưởng Học viện Chủ nghĩa Mác, Đại học Sư phạm Quảng Tây khẳng định, với sự nỗ lực của toàn thể các chuyên gia, nhà quản lý, Hội thảo đã diễn ra thành công. Sự tham dự của nhiều nhà khoa học nghiên cứu chủ nghĩa Mác đã thúc đẩy hơn nữa sự phát triển lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học và mở ra tầm nhìn mới, mở ra cục diện mới trong thực tiễn. Tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam thông qua việc trao đổi khoa học, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau đã không ngừng được tăng cường trong nhiều năm. GS.TS. Trần Hạo Lâm hy vọng các đơn vị tiếp tục duy trì, tăng cường hơn nữa các hoạt động trao đổi nghiên cứu, trao đổi học thuật, trao đổi văn hóa, phát huy hơn nữa tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam và Trung Quốc, đóng góp nhiều hơn nữa trong quá trình sáng tạo, phát triển lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học.

PGS.TS. Nguyễn Tài Đông cũng khẳng định rằng, Hội thảo quốc tế: “Hệ giá trị quốc gia và hệ giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa: một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới ở Việt NamTrung Quốc” đã diễn ra thành công tốt đẹp với chất lượng khoa học cao. Với chất lượng khoa học đạt được, một số báo cáo tham luận có chất lượng tốt sẽ được Viện Triết học chọn lọc, biên tập gửi đăng trên Tạp chí Triết học, kỷ yếu Hội thảo sẽ được Viện Triết học biên tập và xuất bản thành sách trong năm 2025.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam

Điện thoại: +84 435140527, +84 435141134, Fax: +84 435141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007