THÔNG TIN HỘI THẢO CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CẤP BỘ “MỐI LIÊN HỆ XÂY DỰNG HỆ GIÁ TRỊ QUỐC GIA, HỆ GIÁ TRỊ VĂN HOÁ, CHUẨN MỰC CON NGƯỜI VIỆT NAM VỚI GIỮ GÌN, PHÁT TRIỂN HỆ GIÁ TRỊ GIA ĐÌNH”

19/03/2023

Trong khuôn khổ thực hiện Chương trình trọng điểm cấp Bộ “Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới”, ngày 15 tháng 3 năm 2023, tại Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Chương trình tổ chức Hội thảo khoa học Mi liên hệ xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, chuẩn mực con người Việt Nam với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình”.

Hội thảo đã nhận được gần 30 bài viết và có hơn 50 đại biểu tham dự là các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các giảng viên,… đến từ các Viện thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam (Viện Triết học, Viện Tâm lý học, Viện Nghiên cứu Con người, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Nghiên cứu Văn hóa,…), từ các cơ quan nghiên cứu và các trường Đại học khác như Hội đồng lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Văn hoá, Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Trưng Vương, Học viện Quản lý giáo dục,...

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, PGS.TSKH. Lương Đình Hải (Chủ nhiệm Chương trình) đã khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Thông qua Hội thảo, PGS.TSKH. Lương Đình Hải mong muốn các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia,… có những ý kiến đóng góp để Chương trình thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ mà Ban Tuyên giáo đã giao.

Hội thảo được chia làm hai phiên, trong hai phiên thảo luận, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các chuyên gia,… tập trung làm rõ các khái niệm và các nội dung cơ bản của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; thảo luận về kinh nghiệm của một số quốc gia trong khu vực (như Nhật Bản, Trung Quốc,…) khi nghiên cứu về các hệ giá trị.

Bế mạc Hội thảo, PGS.TSKH. Lương Đình Hải tổng kết những kết quả đã đạt được của Hội thảo; khẳng định Hội thảo là diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu giữa các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu về các hệ giá trị; đồng thời nhấn mạnh đây là những vấn đề lớn cần được tiếp tục đi sâu nghiên cứu làm rõ hơn trong thời gian tới.

 


Nguyễn Thu Nghĩa

http://philosophy.vass.gov.vn/


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam

Điện thoại: +84 435140527, +84 435141134, Fax: +84 435141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007